Vršiteljica dužnosti ravnateljice > vršiteljica dužnosti ravnatelja

Ako žena obavlja (vrši) koju dužnost, ona je vršiteljica dužnosti. Međutim, dužnost koju obavlja označuje se imenicom muškoga roda jer ona ima apstraktno i opće značenje. Stoga je pogrešno: Marija Ivić je vršiteljica dužnosti ravnateljice ili Marija Ivić je v. d. ravnateljice, a pravilno: Marija Ivić je vršiteljica dužnosti ravnatelja ili Marija Ivić je v. d. ravnatelja.


Usp. Žena vršitelj radnje, Ženski mocijski parnjaci u zakonskim tekstovima.