Mjesni ili standardnojezični izgovor toponima

U hrvatskome jeziku toponimi se mogu naglašivati na dva načina: ili u skladu s mjesnim naglaskom ili u skladu s hrvatskom standardnojezičnom normom. Stoga nastaju naglasne dvostrukosti poput:


mjesni naglasak

standardnojezični naglasak

Borȏvje

Bòrōvje

Medveščȃk

Medvèščāk

Peščenȉca

Peščènica

Porȅč

Pòreč

Pučȉšća

Pùčišća

Rovȋnj

Ròvīnj

Trogĩr

Trògīr


Pri naglašivanju toponima bolje je upotrijebiti standardnojezični lik jer je komunikacijski neutralniji, razumljiviji od mjesnoga lika i jer govornici hrvatskoga standardnog jezika ne mogu znati mjesni naglasak svakoga od gotovo 7000 službenih i, prema nekim procjenama, čak deset puta više neslužbenih naselja.