Petero/petoro

Brojevne se izvedenice koje označuju skupinu osoba različitog spola u hrvatskome standardnom jeziku tvore sufiksom -ero. Pogrešno ih je izvoditi sufiksom -oro, dakle pogrešno je: *četvoro, *petoro, *šestoro, *sedmoro, *osmoro, *devetoro, *desetoro itd., a pravilno je: četvero, petero, šestero, sedmero, osmero, devetero, desetero itd.