Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

Budući da i jer

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

Budući da i jer uzročni su veznici, ali se razlikuju prema mjestu koje u standardnome hrvatskom jeziku zauzimaju u zavisnosloženoj uzročnoj rečenici. Veznički skup budući da upotrebljava se kada je zavisna surečenica ispred glavne, a veznik jer kada je zavisna surečenica iza glavne. Pogrešno je: *Volimo se igrati različitim igračkama budući da smo još maleni, *Jer je bolestan, nije došao u školu, a pravilno je: Budući da smo još maleni, volimo se igrati različitim igračkama, Nije došao u školu jer je bolestan.


Usp. Veznički skupovi (*budući > budući da), Veznik pošto.

Pošalji savjet

Budući da i jer uzročni su veznici, ali se razlikuju prema mjestu koje u standardnome hrvatskom jeziku zauzimaju u zavisnosloženoj uzročnoj rečenici. Veznički skup budući da upotrebljava se kada je zavisna surečenica ispred glavne, a veznik jer kada je zavisna surečenica iza glavne. Pogrešno je: *Volimo se igrati različitim igračkama budući da smo još maleni, *Jer je bolestan, nije došao u školu, a pravilno je: Budući da smo još maleni, volimo se igrati različitim igračkama, Nije došao u školu jer je bolestan.


Usp. Veznički skupovi (*budući > budući da), Veznik pošto.