Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

Glagolski pridjev radni od glagola na -jeti

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

Kad glagoli na -iti i -jeti tvoreni od iste osnove imaju isto značenje, normativna se prednost daje glagolima na -jeti. Usp. Glagoli na -iti i -jeti. Pravilno je dakle u standardnome jeziku upotrebljavati glagole voljeti, željeti itd., a pogrešno je upotrebljavati glagole voliti, želiti itd.

Često se međutim griješi tako što se upotrebljava pogrešan oblik pridjeva radnog u muškome rodu, npr: *voljeo, *željeo umjesto pravilnog: volio, želio. Pridjev radni od glagola na -jeti u ženskome je rodu voljela, željela, u srednjemu voljelo, željelo, u množini voljeli, željeli u muškome rodu, voljele, željele  u ženskome rodu i voljela, željela u srednjemu.

Tako je i kad glagol na -jeti nema nestandardnojezični oblik na -iti, pa glagolski pridjev glagola htjeti glasi: htio (ne: *htjeo), htjela, htjelo, htjeli, htjele, htjela.

Pošalji savjet

Kad glagoli na -iti i -jeti tvoreni od iste osnove imaju isto značenje, normativna se prednost daje glagolima na -jeti. Usp. Glagoli na -iti i -jeti. Pravilno je dakle u standardnome jeziku upotrebljavati glagole voljeti, željeti itd., a pogrešno je upotrebljavati glagole voliti, želiti itd.

Često se međutim griješi tako što se upotrebljava pogrešan oblik pridjeva radnog u muškome rodu, npr: *voljeo, *željeo umjesto pravilnog: volio, želio. Pridjev radni od glagola na -jeti u ženskome je rodu voljela, željela, u srednjemu voljelo, željelo, u množini voljeli, željeli u muškome rodu, voljele, željele  u ženskome rodu i voljela, željela u srednjemu.

Tako je i kad glagol na -jeti nema nestandardnojezični oblik na -iti, pa glagolski pridjev glagola htjeti glasi: htio (ne: *htjeo), htjela, htjelo, htjeli, htjele, htjela.