Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

Instrumental na -em i -om

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

U hrvatskomu standardnom jeziku imenice muškoga roda čija osnova završava palatalnim suglasnikom u instrumentalu jednine imaju sklonidbeni nastavak sa samoglasnikom e, a ne sa samoglasnikom o, npr. Radoš / s Radošem, vrač / s vračem. Iznimka su jednosložne i dvosložne imenice muškoga roda u čijoj se osnovi ispred palatala već nalazi samoglasnik e. Pogrešno je: *pod Brsečem; *prolaziti Bečem; *s džokejem, a pravilno: pod Brsečom; prolaziti Bečom; s džokejom.

Pošalji savjet

U hrvatskomu standardnom jeziku imenice muškoga roda čija osnova završava palatalnim suglasnikom u instrumentalu jednine imaju sklonidbeni nastavak sa samoglasnikom e, a ne sa samoglasnikom o, npr. Radoš / s Radošem, vrač / s vračem. Iznimka su jednosložne i dvosložne imenice muškoga roda u čijoj se osnovi ispred palatala već nalazi samoglasnik e. Pogrešno je: *pod Brsečem; *prolaziti Bečem; *s džokejem, a pravilno: pod Brsečom; prolaziti Bečom; s džokejom.