Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

*Curriculum/*kurikulum > kurikul / naukovna osnova / nastavni uputnik

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

U hrvatskome se jeziku za označivanje nastavnoga plana i programa koje je službeno propisalo i odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta upotrebljavaju ustaljene tuđice curriculum, kurikulum i kurikul te domaći naziv nastavni uputnik. Od navedenih je tuđica samo riječ kurikul u skladu s pravilima standardnoga jezika. Riječ curriculum neprilagođena je tuđica preuzeta iz latinskoga jezika. Riječ kurikulum djelomično je prilagođena tuđica jer, premda je glasovno prilagođena, zadržava latinski sufiks -um. U standardnome se jeziku sufiks -um izostavlja u tuđicama koje njime završavaju. U skladu s navedenim pravilom umjesto riječi kurikulum u standardnome je jeziku uz hrvatske nazive naukovna osnova i nastavni uputnik, pravilno upotrebljavati u cijelosti prilagođenu posuđenicu kurikul.


Usp. Latinizmi na završetak -um.

Pošalji savjet

U hrvatskome se jeziku za označivanje nastavnoga plana i programa koje je službeno propisalo i odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta upotrebljavaju ustaljene tuđice curriculum, kurikulum i kurikul te domaći naziv nastavni uputnik. Od navedenih je tuđica samo riječ kurikul u skladu s pravilima standardnoga jezika. Riječ curriculum neprilagođena je tuđica preuzeta iz latinskoga jezika. Riječ kurikulum djelomično je prilagođena tuđica jer, premda je glasovno prilagođena, zadržava latinski sufiks -um. U standardnome se jeziku sufiks -um izostavlja u tuđicama koje njime završavaju. U skladu s navedenim pravilom umjesto riječi kurikulum u standardnome je jeziku uz hrvatske nazive naukovna osnova i nastavni uputnik, pravilno upotrebljavati u cijelosti prilagođenu posuđenicu kurikul.


Usp. Latinizmi na završetak -um.