Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

Bojiti/*bojati, brojiti/*brojati, strujiti/*strujati

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

Bojiti, brojiti, strujiti, zujiti pripadaju glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnoga nastavka imaju samoglasnik -i. Prezent tih glagola glasi: bojim, bojiš, boji, bojimo, bojite, boje; brojim, brojiš, broji, brojimo, brojite, brojestrujim, strujiš, struji, strujimo, strujite, struje te zujim, zujiš, zuji, zujimo, zujite, zuje. Pogrešno je umjesto njih upotrebljavati glagole brojati, bojati, strujati, zujati i njihove oblike (*bojam, *bojaš itd.). Glagolske imenice izvedene od tih glagola glase: bojenje, brojenje, strujenje, zujenje, a pogrešno je: *bojanje, *brojanje,*strujanje i *zujanje.

Pošalji savjet

Bojiti, brojiti, strujiti, zujiti pripadaju glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnoga nastavka imaju samoglasnik -i. Prezent tih glagola glasi: bojim, bojiš, boji, bojimo, bojite, boje; brojim, brojiš, broji, brojimo, brojite, brojestrujim, strujiš, struji, strujimo, strujite, struje te zujim, zujiš, zuji, zujimo, zujite, zuje. Pogrešno je umjesto njih upotrebljavati glagole brojati, bojati, strujati, zujati i njihove oblike (*bojam, *bojaš itd.). Glagolske imenice izvedene od tih glagola glase: bojenje, brojenje, strujenje, zujenje, a pogrešno je: *bojanje, *brojanje,*strujanje i *zujanje.