Jezični savjeti


Zbirka jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Tražilica

Imenice muškog roda na -telj/-lac

Ispis savjeta    Podijelite s prijateljima na Facebooku.

Sufiksi -telj i -lac često se dodaju istoj osnovi. Norma preporučuje uporabu imenica sa sufiksom -telj uvijek kad je to moguće i kad je takva imenica potvrđena jer je taj sufiks plodniji i jer se njime lako tvore mocijske tvorenice (čitateljica). Nema naime sufiksa kojim se tvori ženski mocijski parnjak od imenica na -lac (*čitalica). Sufiksima -telj i -lac najčešće se tvore imenice koje označuju vršitelja radnje. Ako istoga vršitelja radnje označuju obje imenice (i imenica izvedena sufiksom -telj i imenica izvedana sufiksom -lac, npr. slušalac i slušatelj, čitalac i čitatelj), prednost u uporabi treba dati imenici izvedenoj sufiksom -telj (slušatelj, čitatelj). Ako se takvim imenicama označuje što neživo (npr. označilac i označitelj), prednost se daje imenici sa sufiksom -lac (označilac).

Katkad se imenice kojima se označuje vršitelj radnje tvore samo sufiksom -lac (npr. ličilac, ronilac, mislilac). Pogrešno je imenice koje označuju vrštelja radnje izvoditi sufiksom -oc.


Usp. Imenice muškog roda na -oc i -lac i Sklonidba imenica na -lac.

Pošalji savjet

Sufiksi -telj i -lac često se dodaju istoj osnovi. Norma preporučuje uporabu imenica sa sufiksom -telj uvijek kad je to moguće i kad je takva imenica potvrđena jer je taj sufiks plodniji i jer se njime lako tvore mocijske tvorenice (čitateljica). Nema naime sufiksa kojim se tvori ženski mocijski parnjak od imenica na -lac (*čitalica). Sufiksima -telj i -lac najčešće se tvore imenice koje označuju vršitelja radnje. Ako istoga vršitelja radnje označuju obje imenice (i imenica izvedena sufiksom -telj i imenica izvedana sufiksom -lac, npr. slušalac i slušatelj, čitalac i čitatelj), prednost u uporabi treba dati imenici izvedenoj sufiksom -telj (slušatelj, čitatelj). Ako se takvim imenicama označuje što neživo (npr. označilac i označitelj), prednost se daje imenici sa sufiksom -lac (označilac).

Katkad se imenice kojima se označuje vršitelj radnje tvore samo sufiksom -lac (npr. ličilac, ronilac, mislilac). Pogrešno je imenice koje označuju vrštelja radnje izvoditi sufiksom -oc.


Usp. Imenice muškog roda na -oc i -lac i Sklonidba imenica na -lac.